Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus: 2388924-4
Osoite: Satakunnankatu 23
Postinumero: 28130
Postitoimipaikka: PORI
Puhelinnumero: (02) 620 3000
Sähköpostiosoite: kirjaamo@samk.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Nimi: Teemu Heikkinen 
Osoite: Satakunnankatu 23
Postinumero: 28130
Postitoimipaikka: PORI
Puhelinnumero: 044 710 3289
Sähköposti: teemu.heikkinen@samk.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Nimi: Osmo Santamäki 
Osoite: Satakunnankatu 23
Postinumero: 28130
Postitoimipaikka: PORI
Puhelinnumero: 044 710 3035
Sähköposti: tietosuojavastaava@samk.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään portmate.eu palvelun käyttäjän (myöhemmin asiakas) tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Suostumus annetaan uuden käyttäjätilin luomisen eli palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö 
Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana, käyttäjärooli palvelussa ja käyttäjän oletuskielen (FI/SV/EN) valinta. Lisäksi mahdolliset asiakkaan itse lisäämät sataman tiedot.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään maksimissaan yhden vuoden ajan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.
Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla. Lisätietoja: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=fi ja https://policies.google.com/privacy

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille, sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22).

13. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.