Resurseffektivitet

Resurseffektivitet

Resurseffektiva och hållbara lösningar blir allt viktigare i fritiden och därmed också i båtliv. Småbåtar spelar en viktig och växande roll när det gäller att tillhandahålla hållbara tjänster till båtfolk och andra besökare. Detta avsnitt innehåller användbart material om resurseffektivitet för små marinor.

Textmaterialets språk är engelska. Videorna är också på engelska, men det finns textning på finska, svenska och engelska.